Chỉ còn lại nắm tro tàn - đời người là cát bụi

ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Visitor