• Giảng Sư:
  • TT. Thích Tâm Đức
TT. Thích Tâm Đức

TT. Thích Tâm Đức

Thượng toạ Thích Tâm Đức, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1953 tại Thừa Thiên, Việt Nam. Thượng toạ là đệ tử của Hoà thượng Thích Minh Châu, nguyên là Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh năm 1964-1975, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM năm 1984-2007. 
Xem thêm
Visitor