• Giảng Sư:
  • Pháp Âm Vĩnh Nghiêm
Pháp Âm Vĩnh Nghiêm

Pháp Âm Vĩnh Nghiêm

Kênh sách nói Phật giáo và Hoằng Pháp của trung tâm biên phiên dịch Phật giáo Quốc tế chùa Long Hưng, xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh, Hà Nội
Visitor