• Giảng Sư:
  • ĐĐ. Thích Đồng Thành
ĐĐ. Thích Đồng Thành

ĐĐ. Thích Đồng Thành

Chi Hội Tự, Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn, Tỉnh Bình Định Hiệu Trưởng Trường Trung Đẳng Phật Học Nguyên Thiều Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Đinh Email thichdongthanh75@yahoo.com.
Xem thêm
Visitor