Đời là vô thường, sinh mệnh ngắn ngủi, đừng giữ trong lòng những khổ đau

ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Visitor