GIẢNG GIẢI KINH DƯỢC SƯ - BÀI 6/ GIẢNG GIẢI KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

ĐĐ. Thích Quảng Lâm

Video cùng thể loại khác

Visitor