• Giảng Sư:
  • ĐĐ. Thích Vạn Lợi
ĐĐ. Thích Vạn Lợi

ĐĐ. Thích Vạn Lợi

Phó Giám Đốc Trung Tâm Biên Phiên Dịch Phật Giáo Quốc Tế , đồng thời là Giáo Thọ Sư các lớp phiên dịch và giáo lý tại chùa Long Hưng xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh, Hà Nội.
- Xuất gia tại Tổ đình Sơn Long, Quy Nhơn, Bình Định
- 2004: Tốt nghiệp Trung cấp Phật học Nguyên Thiều, Bình Định
- 2010: Tốt nghiệp Đại học Phật học tại Học viện Viên Quang, Đài Loan
- 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại Học viện Viên Quang, Đài Loan
- 2016: Tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo dục học tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, Trung Quốc
Sách đã dịch trên 15 tác phẩm...
Xem thêm
Visitor