Làm vừa đủ là trung đạo

HT. Tuyên Hóa (Hoa kỳ)

Visitor