• Giảng Sư:
  • HT. Thích Thông Phương
HT. Thích Thông Phương

HT. Thích Thông Phương

Hòa thượng Thích Thông Phương

Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, trụ trì TVTL Phụng Hoàng (Đà Lạt) và TVTL Yên Tử (Quảng Ninh)
Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
Địa chỉ: P3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. ĐT: 0633827585.
Website: http://thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=454
Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (chùa Long Động)
Địa chỉ:  xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
http://www.thuong-chieu.org/uni/CacThienVien/Html/tv-yentu.htm
Xem thêm
Visitor