• Giảng Sư:
  • ĐĐ. Thích Trí Huệ
ĐĐ. Thích Trí Huệ

ĐĐ. Thích Trí Huệ

ĐĐ.Thích Trí Huệ Thế danh Trần Minh Á Sinh: 25- 03- 1971 Quê quán: Cà Mau Tốt nghiệp: Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh- Kỹ Sư Xây Dựng. Năm cuối Học Viện PGVN tại TP.HCM. Email: trihuehp@yahoo.com.vn
Xem thêm
Visitor