Sau khi “nhìn thấu”, thì ra tất cả đều sẵn có

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor