Phật Pháp là sống động, hoằng pháp phải khế cơ khế lý

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor