Không học kinh điển, giáo lý thì sao biết đường mà tu?

HT. Thích Duy Lực

Visitor