Niềm vui lớn nhất đời người - chỉ cảm ân, không so đo tính toán

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor