• Giảng Sư:
  • SC. Thích Nữ Hương Nhũ
SC. Thích Nữ Hương Nhũ

SC. Thích Nữ Hương Nhũ

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, thế danh Hoàng Thị Phương Thảo.
Chức vụ: - Ủy viên Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai.
Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. 
- Giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Ủy viên Ban Văn Hóa Nghệ Thuật trong môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. 
Địa chỉ: Quan Âm Tu Viện, K2/77, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Visitor