• Giảng Sư:
  • TT. Thích Viên Giác
TT. Thích Viên Giác

TT. Thích Viên Giác

Thượng Tọa Thích Viên Giác giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam, Phó ban văn hóa thành hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trụ Trì Chùa Từ Tân quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
Visitor