• Giảng Sư:
  • HT. Thích Trí Tịnh
HT. Thích Trí Tịnh

HT. Thích Trí Tịnh

HT. Thích Trí Tịnh, Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Viện chủ chùa Vạn Đức - Quận Thủ Đức - Tp. HCM
Visitor