• Giảng Sư:
  • TT. Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ


Tỳ kheo Thích Nhật Từ sinh năm 1969 tại Sài Gòn, xuất gia với Hoà thượng Thích Thiện Huệ tại chùa Giác Ngộ năm 1984 và thọ giới tỳ kheo năm 1988. Sư trụ trì tại chùa Giác Ngộ từ năm 1992. Ông du học tại Ấn Độ năm 1994 và tốt nghiệp tiến sĩ triết học năm 2002. Ông là người sáng lập "Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay" và "Hội Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay".[1]. Đồng thời ông cũng là Tác giả và dịch giả của nhiều cuốn sách viết về Phật giáo.

Tiểu sử

Ông tốt nghiệp đại cương cử nhân Anh văn (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 1994. Cao học triết học (Đại học Delhi, 1997) và Tiến sĩ triết học (Đại học Allahabad, 2002).[2]. Ông là Trưởng Khoa Triết học Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.[3] Phó viện trưởng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, nguyên là Phó thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam.[4] Thành viên Ban biên tập Đại Tạng kinh Việt Nam. Giám đốc hội Đạo Phật Ngày Nay[cần dẫn nguồn] Ông cũng chính là chủ nhiệm chương trình âm thanh hóa Đại Tạng kinh Việt Nam và sách nói về Phật giáo, biên tập Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay (trên 100 quyển) và nhiều băng tân nhạc, cổ nhạc và thơ Phật giáo (gần 100 VCD), là người khởi xướng làm lịch và thiệp chú tiểu ở Việt Nam. Sư cũng là tác giả, soạn giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học và gần hàng trăm bài pháp thoại đủ mọi chuyên đề[5].

Ông đã giảng dạy các lớp cao đẳng Phật học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ, lớp Cao cấp Giảng sư và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông thường hoằng pháp tại Úc và Hoa Kỳ. Đại đức Thích Nhật Từ đã từng giảng dạy hoằng pháp học và triết học và Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, lớp Cao cấp giảng sư, các trường Phật học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ. Ông Giảng trên 900 VCD pháp thoại tại chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp, chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang, chùa Phổ Quang, chùa Đức Quang, chùa Giác Nguyên và một số các chùa ở các tỉnh thành khác. Ông tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật Phật giáo và các chương trình văn nghệ Phật giáo tại một số chùa và HTV trong vòng ba năm qua. Ông cũng Là nhà hoạt động xã hội, góp phần vơi đi nỗi khổ niềm đau, giúp người thiên tai, hỗ trợ người già và tàn tật, trẻ em mồ côi, mổ mắt từ thiện và các hoạt động khác...
Xem thêm
Visitor