• Giảng Sư:
  • ĐĐ. Thích Thiện Xuân
ĐĐ. Thích Thiện Xuân

ĐĐ. Thích Thiện Xuân

ĐĐ. Thích Thiện Xuân, Trụ trì Tu viện Linh Thứu, Phó chủ nhiệm CLB Hoằng Pháp Trẻ, trưởng phân ban đặc trách các Đạo tràng Bát Quan Trai  thuộc số 307/4, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, đường Nguyễn Thị Nê huyện Củ Chi, TP. HCM.
Xem thêm
Visitor