• Giảng Sư:
  • TT. Thích Chân Quang
TT. Thích Chân Quang

TT. Thích Chân Quang

Thượng Tọa Thích Chân Quang - Trụ trì chùa Phật Quang - Núi Dinh - Bà Rịa Vũng Tàu.
Visitor