Chùa bái đính, nơi tổ chức đại lễ vesak 2014

Video cùng thể loại khác

Visitor