Lời Ngài Lai Quả và Nguyệt Khê nghe đối nghịch nhưng ý có nghịch không?

HT. Thích Duy Lực

Visitor