Sát sinh để thờ cúng có phạm giới nhà Phật không?

Truyền hình An Viên

Source: Truyền hình An Viên
ĐT hỗ trợ: 19001900

Visitor