Chen lấn, xô đẩy để đặt lễ lên ban thờ chính điện là đúng hay sai?

Truyền hình An Viên

Nguồn: TH An Viên

Visitor