Một câu Di Đà niệm đến tận cùng, đây mới thật sự là tri túc

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor